Haber Detayı
04 Mart 2014 - Salı 13:23
 
Aylık Dergisi 114. (Mart 2014) Sayı Çıktı
Aylık Arşiv Haberi
Aylık Dergisi 114. (Mart 2014) Sayı Çıktı

Selâm ve Dua ile,

Bugün dünya çapında bütün unsurlarıyla hâkim olan medeniyet, maalesef Batı Medeniyeti… İslâm Medeniyeti'nin özellikle Eski Yunan Medeniyeti hakkındaki tercüme ve çalışmaları üzerine bina edilmiş, İslâm'ı kaynak olarak göstermekten her dâim uzak durmuş olan Batı Medeniyeti, Devlet-i Aliyye'nin son 500 yıllık zaman diliminde İslâm aşkı ve vecdinden uzaklaştığı nisbette hâkimiyet sahasını genişletmiş ve bugün bütün dünyaya hâkim olmuş vaziyettedir ve bütün kaos, gözyaşı, kan, insanlık dramının müsebbibidir! 
Böyle bir hâkimiyeti sağlamıştır sağlamasına da, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu medeniyete nisbetle dizayn edilen Batılı olmayan ülkelerde bugün büyük buhranlar ve infialler yaşanmaktadır. Müslümanların yaşadığı ülkeler başta olmak üzere Batı Medeniyeti'nin hâkimiyet sahasında denizler dalgalanmaktadır. 
Suriye, Irak, Yemen, Filistin, Afganistan, Pakistan, Doğu Türkistan, Myanmar, Mısır, Libya, Sudan, Orta Afrika, Somali, Nijerya, Tunus, Cezayir, Balkanlar, Ukrayna, Brezilya, Venezüella ve Türkiye başta olmak üzere Batı'nın kendi Medeniyetini empoze ettiği veyahut Batı Medeniyeti'nin taklitçisi olan ülkelerin bugün hemen hepsinde bir kaos ortamı söz konusu.
Batı Medeniyeti'nin hâkimiyeti, bugün başta İslâm Âlemi olmak üzere bütün dünyada çatırdarken, yeni bir medeniyet, yeni nizâm ve yeni bir anlayış ihtiyacı hiç olmadığı kadar kendisini htirmektedir. 

İBDA'nın, Salih Mirzabeyoğlu mimarlığında Çağlar Üstü Mutlak Fikir kılavuzluğunda inşâ ettiği yeni anlayış, yeni insan ve tesis edilecek yeni nizâm; İslâm Medeniyeti işte tam da bu ihtiyacı karşılamak içindir. 
İnsanlığın yeni bir nefese hasret kaldığı, rûhî bunalımlar içinde kıvrandığı, medeniyet lafzının ayağa düştüğü şu zaman diliminde medeniyeti ve medeniyeti meydana getiren unsurları inceleyerek, mevcudun sıkıntılarını ve yerine ne teklif ettiğimiz hakkında kısaca da olsa bahsetmeye çalıştık.
Yani, vahşî Batı Medeniyeti yerine teklif ettiğimiz ve çağın gerekliliği olan İslama Muhatab Anlayış davasının medeniyeti… Elbette bu büyük medeniyet tasavvurunu, ideolojisini, fikrini, estetiğini, hukuk anlayışını, iktisâdî bakış açısını bir çırpıda anlatmak mümkün değil, bu sayımızda bu meseleye dâir dikkat oluşturma çabasındayız. Konumuzla alâkalı kapak yazısını yazarımız Ömer Emre Akcebe "Medeniyet Mefhumu Üzerine Kısa Bir Mülahaza" başlığı altında kaleme aldı.
Yazarımız Bilgehan Eren “Akıncı Musa’ya Mektup”, Sezâi Dilbilen “Cihad ve Ticaret-İktisat ve Ahlâk”, Taha İnci ise “Toprağın Bağrında Yatan Kültürümüz” başlıklı yazılarıyla dergimizdeler.
Ayrıca Baran Dergisi yazarı Şükrü Sak’ın Kumandan Salih Mirzabeyoğlu ile yaptığı ve Millî Gazete’de yayımlanan “Dünya Bir İnkilap bekliyor!” başlıklı söyleşiyi de alakasına binâen sizlerle paylaşıyoruz.
Fahreddîn-i Râzî hazretlerinin hayatı ve Tefsir-i Kebîr hakkında ve Dostoyevski’nin Kumarbaz isimli eseri hakkında kısa tanıtım yazılarımız, tiyatrolara dâir haberlerimiz, sinema ve filmler üzerine tanıtıcı yazılarımızı da bu ayki dergimiz muhtevasında bulabileceksiniz.
Nisan ayında görüşmek üzere Allah’a emanet olun…

Kaynak: Editör:
Etiketler: Aylık, Dergisi, 114., (Mart, 2014), Sayı, Çıktı,
Yorumlar
Haber Yazılımı