Yazı Detayı
01 Temmuz 2020 - Çarşamba 11:54
 
Ava Giderken Avlanmak
Mevlüt Koç
 
 

Kapitalist tarih, ulus devlet ve sermaye birikim sisteminin tarihi olduğu kadar, mâlî güçlerle siyasî güçler arasındaki hassas dengenin de tarihidir. Dengenin bu güçlerden birinin lehine değişmesi insanlık için tam bir felâkettir, günümüzde bu denge devlet güçleri lehine değişmiş görünüyor. Dolayısıyla, bundan sonra insanlığı hangi felâketlerin bekliyor olacağı hiç belli değil. Görünen o ki; akışkan sermaye tabiî mecrasını buluncaya kadar da dünya felâketlere hep gebe olacak, netameli süreçler hiç bitmeyecek.

 

Çünkü kapitalizmin bir özelliği olarak finans kapitalin seyri, nihaî krizini yaşayan büyük ekonomik güç merkezinden, kapitalizmin yükselen merkezine doğrudur. Ve bu hâl, kapitalizmin hâkim tepelerinde nöbet değişiminin, bir sistemik birikim dairesinden bir başkasına geçişin habercidir. Ne var ki, kapitalist sistemin bu alışıldık işleyiş tarzında uzun zamandır alışılmadık bir şeyler oluyor ve nöbet değişimi bir türlü gerçekleşemiyor. Süreç uzadıkça da dünyaya verdiği zarar artıyor. Çözülen, çöken merkez Amerika, yıldızı parlayan, yükselen merkez Çin olduğuna göre, finans kapitalin seyrinin de Çin’e doğru olması gerekir, ama olmuyor. Belli ki, kapitalist-dünya ekonomisinin “organik merkez”inde bir ayrışma, hâkim tepeleri tutan “ayrıcalıklı aktörler” arasında bir parçalanma var.

 

Batılı olmadığı için Çin’i istemeyen, Amerika’nın kapitalizmin lider ülkesi olarak kalmasında ısrar edenler devletle sermayeyi farklı bir şekilde örtüştürme, zora dayalı bir denetimle Doğu Asya’nın elindeki en verimli sermaye fazlası kaynaklara el koyma, daha doğrusu, el koydukları kaynakların üzerine yatma hesapları yaparken, Çin’i masaya oturtan, aynı zamanda akıl hocalığını da yapan “oyun kurucular”, rızaya dayalı bir denetimle dünya ekonomisini restore etmekten yana... Zora dayalı bir denetimin kendi başlarına da belâ olacak bir kaosa yol açacağı, bunun da iktidarı uygulanamaz hâle getireceği ve kapitalist tarihin sonu olacağı düşüncesindeler. Çünkü, Çin’in Suud olmadığını biliyorlar. Dahası, Amerika’nın artık Amerikan Merkez Bankası (FED) eliyle kalpazanlık yaparak, dünya ticareti üzerinde baskı kurarak doları sürekli rezerv para konumunda tutamayacağını, kendini finans ettiremeyeceğini, kapitalizmin lider ülkesi olarak kalamayacağını görüyorlar.

 

Velhâsıl, kuralsızlığın geçerli tek kural haline geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi, insanlığı tümüyle yıkıma sürükleyecek bir çağın hazırlıkları yine “karanlık kıta”nın karanlık insanları tarafından yapılıyor. Amaçlarına ulaştıracak her türlü aracı mübah görüyor, insan karakterindeki alçalmanın her türlüsüne baş vurmaktan hiç imtina etmiyorlar. İstiyorlar ki, insanlık kendilerinin kurguladığı bir kaderi yaşasın. Toplumları köklerinden söken koyu bir buhran dönemini fırsata çevirme, sığınacak bir yeri olmayan, kendini çaresizliğin ezilmişliği içinde hisseden insanlığı korkuyla “terbiye etme”, yeni sistemin yeni yapılarını benimsetme; ülkeleri bu yapılarla bütünleştirme, “şizofrenik bir yapı” kurma peşindeler. Fakat, geliştirdikleri metodların tehlikeli bir biçimde kendi kendini tedaviye yeltenmek olduğunu, bunun kendi başlarına da belâ olacak bir kaosa yol açacağını, iktidarın uygulanamaz hâle geleceğini göremeyecek kadar da körler... İbret almak yerine, Dünya Bankası, NATO, IMF, Dünya Sağlık Örgütü gibi kendi gayelerine hizmet etmek üzere kurulmuş örgütleri manipülasyon aracı olarak kullanarak krizi fırsata çevirme, yararlanarak çıkma derdindeler. Çıkabilirler mi? Çok zor. Bir yolunu bulup çıksalar bile bu hiç gerçekçi olmaz; kriz bir ilişkiler bütününden başka bir ilişkiler bütününe geçerek, büyüyerek ve genişleyerek devam eder, ilk fırsatta da yeniden ortaya çıkar.

 

İnsanın talihsizliği yaratılış gayesi hilâfına bir hayat sürmesinde yatar, başına gelen her musibet de bu yüzden gelir. Buna rağmen, şüpheciliğini kendisini aldatan sahtekârlara değil, dine yöneltir. Kendini bilmezliğin nişanesi hâlinde, yarınki krizi öngöremeyeceğini unutup incelikli modellerle, sofistike yöntemlerle uğraşır. Nitekim, insanlığı tümüyle yıkıma sürükleyecek bir çağın hazırlıklarını yapan, fakat tüm hesapların üzerinde Allah’ın da bir hesabı olduğunu unutan “oyun kurucular”ın başına gelen belâ da bu yüzden geldi; “oyun”u yanlış zarla oynadılar ve kaybettiler, “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da oldular”; kendilerini, kendi başlarına da belâ olan bir kaosun içinde buldular. Belâ, mihraksız tümevarımın zafiyetiyle malül bir aklın ürünü ve çok güvendikleri incelikli modellerinin tümüyle dışında kalan bir yerden; “öteler”den geldi; tuzak kurucuların en büyüğü olan Allah, kurdukları tüm tuzakları başlarına geçirdi. Virüsün insan üretimi yahut hayvandan bulaşmış olması bu gerçeği değiştirmez. Hiç hesaba katmadıkları, gerçekleşmesini imkânsız görüp teorilerine dahil etmedikleri görünmez riskin maliyeti, teorilerine dahil ettikleri ve ümit bağladıkları tüm risklerin maliyetinden çok daha büyük oldu. Haritayı arazi yerine koymanın şaşkınlığı içindeler. Birçok ülkede hayat durmuş vaziyette; ekonomi, eğitim, sağlık sistemi çalışmıyor hatta can güvenliği yok. Yakın zamanda iktidarın uygulanamaz hâle gelmesi hiç sürpriz olmaz.

 

“Gaybı bir tek Allah bilir, bir de Allah’ın bildirdikleri.” Gerçek âlim, gaybın bilinemeyeceğini bilendir. Lâkin, Hakk ile bağı olmayan, “sır idraki”nden uzak, dolayısıyla gaybın bilinemeyeceğini de bilmeyen bilim adamlarının kullandığı araç ve metodlarla geleceği öngörebileceğiniz gibi bir yanılgıya düştüğünüz zaman, İlâhî tecellileri kavrayamaz, gerçeklikten çok arzularınızın esiri olursunuz... Kendinizi görmek istediğiniz bir dünya hayâli içinde kontrolün sizde olduğunu vehmeder, davranışlarınızda ve kararlarınızda büyük tesiri olan kuvvetleri ya ihmâl eder ya da hafife alırsınız. Sonunda, biriken muhakeme hataları hayatlarınız üzerinde etkili olur, büyük başarısızlıklarla, sonu hüsranla biten olaylarla karşılaşırsınız. Tüm o zeki, iyi yetişmiş, donanımlı diye güvendiğiniz kadrolara, ümit bağladığınız incelikli modellere, metodlara rağmen, hiç hesaba katmadığınız şeylerle karşı karşıya kalır, hiç yıkılmaz diye baktığınız yapıların bir anda tuzla buz olduğunu görürsünüz. Nitekim, koronavirüs vesilesiyle görüldü ki; o çok güçlü zannettiğimiz devletlerin hiç biri göründüğü kadar güçlü değil... Göze görünmeyen ufacık bir virüs, hâkim olmak istedikleri dünyayı teslim aldı. “Zayıf”ın silâhlarının güç olduğu ve güçlünün silahlarının her zaman işe yaramayabileceği açıkça görüldü.

 

Fakat tüm bu olup bitenlere, zor zamanlara rağmen, zalimin mazlum gibi düşünebileceğini ummak fazla safdillik olur... Yöneldiği dünya, ilgi duyduğu şeyler fıtratın gücünü tüketmiş, kalbin nurunu söndürmüş, iç dünyası kirlenmiştir. İyi, doğru ve güzel olan hiç bir şey üzerinde etkili olmaz. Sapkın mizacı şifalı olanı zehre, iyiyi kötüye, güzeli çirkine dönüştürür. Acıyla, kanla, gözyaşıyla yoğurulmuş hayatları kâra tahvil etmekte hiçbir beis görmez. Her şeyi sıradanlaştırarak, kendini haklı kılarak, haklı kılacak delilleri arayıp bularak bir zaman ayakta kalsa da, sonunda kaosa ilerler. Nitekim, ölüm gibi, hayatı anlamlı kılan büyük bir gerçekliği sıradanlaştırarak, kurtuluşa istidadlarının olmadığını bir kez daha gösterdiler. Oysa, her sıradanlaşma bir felâketi de beraberinde getirir. Ölümün sıradanlaşmasının hangi felaketlere gebe olduğu ise henüz belli değil, bekleyip göreceğiz. Kimbilir... Belki Amerika-Çin savaşıdır, belki de kıyamet!.. Olmaz demeyin... Hayatlarımız üzerinde belirleyici olan hadiseler sıradışıdır ve sırf beklenmedik oldukları için gerçekleşirler.

 

Aylık Dergisi 189. Sayı

 
Etiketler: Ava, Giderken, Avlanmak,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
01 Ağustos 2020
Kriz Değil, Yapısal
01 Haziran 2020
İBDA’ya Muhatap Anlayış “Zevk” Temeline Oturmalıdır
02 Mayıs 2020
Sıradanlaşmanın ve Sıradanlaştırmanın Ağır Bedeli
03 Nisan 2020
Zalimin Mazlum Gibi Düşünebileceğini Ummak Safdillik Olur
03 Mart 2020
Hiç, Kiç ve Piç Olan Revaçta
01 Şubat 2020
İnsandan Murad, "Gerçek İnsan”dır
11 Aralık 2019
Tanrılarında Var Olmayanı Kullarında Vehmetmek
01 Kasım 2019
Sanat İnkarın Değil, İnanmanın Yeridir
02 Ekim 2019
Düşünen Şuurun Kendine Şuuru Yoksa...
01 Eylül 2019
Hakikate Ulaştırmıyorsa Hatta Uzaklaştırıyorsa Ay’a Gitmenin Anlamı Ne?
02 Ağustos 2019
Çareyi Yanlış Yerde Aramak
26 Haziran 2019
Oluşunu Zirvede Tamamlayan İki Büyük İnsan
01 Mayıs 2019
Evrensel Değerler mi, Vahşiler Sürüsüne Verilmiş Tavizler mi?
01 Nisan 2019
Üzerinden Yürüdüğünüz Kültür, Varacağınız Yer Üzerinde de Belirleyicidir
01 Şubat 2019
Modern Devlet Artık Daha Saldırgan
08 Ocak 2019
Kaynak Değil, İdrak Sorunumuz Var
06 Aralık 2018
Bundan Büyük Kriz mi Olur?
29 Ekim 2018
Beklentinin Tatlı Tuzağında Yiten “Cennet” Hayali
01 Ekim 2018
Yitik Ruhlar-Anlamsız Yüzler
02 Eylül 2018
Bir Başına
02 Ağustos 2018
Geçmişi Olmayanın Geleceği de Olmaz
01 Temmuz 2018
Ölüm Ruhun Hurucu, Hayat Öte Yakada
01 Haziran 2018
Bilgi ve İlgileri
01 Mayıs 2018
Soğuk Savaş Sıcağa, “Aydınlanma” Yanmaya Dönüyor
05 Nisan 2018
Formların Varlık Giymesi ve Varlığı Kaybetmesi Süreklidir
01 Mart 2018
Bütüne Duyulan Arzu
27 Ocak 2018
Sadece Olayları Görüyor, Kuralları İse Hiç Görmüyoruz
27 Aralık 2017
Kategorilerin Keyfiliği
24 Ekim 2017
Varlık Sayılarla Değil, Ruhla Bilinir!
03 Ekim 2017
“Bütün”ün İdaresi Elden Kaçınca…
05 Eylül 2017
Hayatın Kökeni Sırdır, Sır İdraki Güzellik İdrakidir
31 Temmuz 2017
Dinden Çıkış Sürecinde Yeni Safha
27 Haziran 2017
Karmaşık Sistemler, Gerçek ve Uyduruk İstikrar
03 Haziran 2017
Geleceğe Dönük Bir Hamle Olarak 16 Nisan
14 Nisan 2017
Gerçek Yenilik İlâhîdir
05 Nisan 2017
Gelecek Geçmiştedir
03 Şubat 2017
İlerleme İlleti
04 Ocak 2017
Aydınlanma(K) Mı – Ateşte Yanmak Mı?
30 Kasım 2016
Yeni Sistemin Yeni Yapılarını İnşa Süreci
06 Kasım 2016
İllegalite Artık Batı’nın Resmî Politikası
03 Ekim 2016
Modern Haramiler Uşaklarıyla Pusuda
05 Eylül 2016
Hadlere Riayet
04 Temmuz 2016
Zevk'e Dair
05 Mayıs 2016
Tanrı’yı Oynamanın Ağır Bedeli
05 Mayıs 2016
İnsanlık Okka Hesabı Tek Haysiyetli Ses Türkiye!
01 Şubat 2016
Gözden Öz’e
03 Aralık 2015
Ortalama İnsan
04 Eylül 2015
Bilgiye Giden Yolda Dil
29 Mayıs 2015
İmkânsızlığın Dünyası
30 Nisan 2015
Zayıfın Kuvveti
06 Şubat 2015
Oyun Büyük, Plan Şeytanî
16 Ekim 2014
“Kötü Bir Orkestranın İçinde Kalan Usta Şef“*
28 Ağustos 2014
Geçmiş Geleceği Aydınlatmadığı Zaman
01 Ağustos 2014
Dünya Düzenine Dönüşen Yalan
04 Temmuz 2014
İşlenmedik Suçun - İşlenmedik Günâhın Bedelini Ödemek
29 Ocak 2014
Beklenmedik Olanın Gücü
25 Kasım 2013
"Esatir ve Mitoloji" Vesilesiyle
07 Kasım 2013
Kültürün Nüfuz Ve Sirayet Edebilirliği
06 Kasım 2013
Bir Fikir Nasıl Temsil Edilemez
11 Şubat 2013
Gelecek Yeni Kültür
01 Kasım 2012
Öngörülemezlik - Tümlenemezlik
01 Ekim 2012
İzafiyetin Kısır Döngüsü
01 Eylül 2012
“Dünya Görüşü” Üzerine
01 Ağustos 2012
Münasip Görmek ya da Uşaklığa Özenmek
01 Haziran 2012
Meçhule Hürmet Tavrı
01 Mayıs 2012
Halleri Suretlere Giydirmek
01 Nisan 2012
Peşin Fikir Hikmeti ve Peşin Hükümcülük
01 Nisan 2012
Doğrulama Hatası/Doğrulayıcılık Mihrakı
01 Mart 2012
Sivil Toplumun Temel Çelişkisi
01 Şubat 2012
Yönlendirici İlke
01 Ocak 2012
Alemşümul Sistem Olmadan, Alemşümul Siyaset Olmaz!
01 Aralık 2011
Kılavuz Yıldız Olmak
Haber Yazılımı