Haber Detayı
01 Mayıs 2021 - Cumartesi 00:02
 
200. Sayımız Vesilesiyle...
Aylık Dergisi olarak, "Büyük İslâm İhtilâlî ve İnkılâbına" zemin hazırlama gayretiyle faaliyetlerimize devam etmeye, gündelik koşuşturmalardan ziyade ruh köklerimize dönmek için unuttuklarımızı hatırlatıcı, müsbet yaraları yeniden deşici, kanatıcı olmaya çalıyoruz.
Aylık Arşiv Haberi
200. Sayımız Vesilesiyle...

Siyasetini de, aksiyonunu da İslâm ihtilâl ve inkılabı istikametinde “Başyücelik Devleti” idealine bağlı ve ona nisbetle tesbit ve takip etmeye çalışan bir yayın organı olarak, 200. sayımızı okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.

 

İki yüce insan Kumandan Salih Mirzabeyoğlu ve Üstad Necib Fazıl'dan devralınan, yürüyen Büyük Doğu-İBDA fikriyâtı ekseninde yayın yapabilme çilesi içerisindeyiz.

 

Aylık Dergisi olarak, Ehl-i Sünnet vel Cemaât çizgisinde olan herkesi bizden ve kendimizi de sizden görerek; takribî yüz senedir iğdiş edilmiş zihinlerimizi yeniden derleyip toparlayarak "Büyük İslâm İhtilâlî ve İnkılâbına" zemin hazırlama gayretiyle faaliyetlerimize devam etmeye, gündelik koşuşturmalardan ziyade ruh köklerimize dönmek için unuttuklarımızı hatırlatıcı, müsbet yaraları yeniden deşici, kanatıcı olmaya çalıyoruz.

 

Batılı efendilerine ve kendi sığ çıkarlarını temine müptela olmuşlar ile onlar gibi olmamasına mukabil nasıl olması gerektiğini bilmeyenlerin magazinleştirdiği hadiseleri, onları raksettiren fikre sarkmaya çalışarak ele alıp meselenin künhüne dair söz söyleyebilmek temel şiarımız.

 

Ayrıca en önemlisi, sizlerin ruhiyâtına tercüman olmaya çalışıyoruz... Memlekette fuhşun ve kumarın âlenîleştiği, cinnetin gündelik hâdise hâline geldiği, on kişiye bir bir kişiye on pul biçen adaletsiz sisteminin hâlen devam ettiği, İslâmcı geçinenlerin menfaat için her türlü pespayeliğe göz yumduğu, çözüm makamında bulunanların bir taraftan faydalı işler yaparken diğer taraftan bulundukları yeri şikâyet makamına çevirdiği dolayısıyla o faydalı işlerinde palyatiflikten öteye gidemediği şu zamanda;  elimizden geldiği ve dilimiz döndüğü kadar sizlerin hissiyâtına tercüman olmaya gayret ediyoruz.

 

Memleketin dört bir taraftan kuşatıldığı, insanımızın ruhsuzlaştırılmaya çalışıldığı şu demde, aksiyon bakımından Müslüman Anadolu halkının çıkarına olduğunu düşündüğümüz her fiilin yanında, Hakk ve halk düşmanlarının karşısında durmaya çalışırken İslâm’ın vaz ettiği “iyi, doğru ve güzel”e bir nebze olsun misal teşkil edebilecek yayınlar yapabiliyorsak ne mutlu bize.

 

Bugün çöküşün eşiğinde olan ve Batı'nın adına medeniyet (!) dediği bu çöplük içerisinden, "Solmaz Pörsümez Yeni" olan İslâm'ın yeniden bir güneş gibi yükseleceği günler yakındır, inşallah tez vakitte bir sancak altında buluşmak ümidiyle…

 

Bu uğurda doğrularımız rabtolmayı ahd ettiğimiz fikrimizin, yanlışlarımız ise nefsimizindir.

 

Selâmetle kalın...

Kaynak: Editör:
Etiketler: aylık dergisi, 200. sayı, ibda,
Yorumlar
Haber Yazılımı
barandergisi.net/