Haber Detayı
04 Ağustos 2021 - Çarşamba 11:07
 
Michelangelo ve Bernini’nin Davut’u Çerçevesinde Rönesans ve Barok Üslubun Farkları
Michelangelo’nun Davut’unda bir dinginlik ve sakinlik hakimdir. Bernini’nin Davut’unda ise duygusal yoğunluk ön plâna çıkmaktadır.
Edebiyat Haberi
Michelangelo ve Bernini’nin Davut’u Çerçevesinde Rönesans ve Barok Üslubun Farkları

Rönesans ve Barok Batı sanatının iki önemli üslubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Birbirini takip eden süreçlerde ortaya çıkan bu iki üslup zaman zaman birbirine karıştırılmaktadır. Buna karşın ayırt edilebilmeleri adına çok temel farklılıklar barındırırlar.

Genel olarak 1300-1600 yıllarına tarihlenen sanat eserleri Rönesans dönemi eseri olarak değerlendirilir. Sanatın sosyal hayat ile münasebetine sık sık vurgu yapan Adnan Turani, Rönesans’ın insanın kendi dünyevi güçlerini anladığı dönem olarak tanımlar. (Turani, 345) Nurhan Atasoy ve Uşun Tükel, Rönesans sanatının klasik Avrupa sanatını başlatan dönem olarak kabul edildiğini belirtirken bu dönemde pek çok gelişmeye tanık olunduğunu söyler. (Atasoy; Tükel, 1)

Avrupa’da Barok üslup ise genellikle 1600-1750 yıllarına tarihlenen eserlerde gözlemlenir. Adnan Turani bir kuralsızlaşma sürecinde ortaya çıkan Barok üslubu klasiğin sağlam, açık ve kesin hatlı formlarının gevşemesi ve biçimlerin bir kompozisyon içinde erimesi ve birbirleriyle kaynaşmasıdır. (Turani, 447)

Rönesans ve Barok üslubu birbirinden ayırabilmek adına en önemli farklılıklara göz attığımızda Rönesans’ta bireyselliğin Barok’ta ise sanatçının özgürlüğünün ön plânda olduğunu görüyoruz. Natüralist bir anlayışla sanatçının gördüğünü ortaya koyduğu Rönesans’ın her şeyin kiliseye ait olması anlayışına mukabil, sanatçının gördüğünü kendi algıladığı biçimde ortaya koyduğu Barok’ta sanat dine ait olmaktan çıkıp kalıpların dışında arayışlara yönelmiştir. Mimaride sade bir anlayışa sahip olunan Rönesans’ta resimde ise dini içerikli portre ve figürler ağırlıkta; Barok’ta ise mimaride süslü bir anlayış ile resimde ise manzara resmi gibi yenilikler gözlemlenir.

İki üslubun farklarını örnekler üzerinden masaya yatırmak gerektiğinde, Rönesans’ın en önemli sanatkârı Michelangelo’nun Davut heykeli ile Barok’un en önemli sanatkârı Bernini’nin Davud heykelinin karşılaştırılması bize iki üslup arasındaki farklar konusunda birçok şey söyler.

Michelangelo’nun Davut’unda bir dinginlik ve sakinlik hakimdir. Bernini’nin Davut’unda ise duygusal yoğunluk ön plâna çıkmaktadır.

Michelangelo’nun Davut’unda bir sonsuzluk ifadesi hâkimdir. A. J. Mittendorf “Rönesans – Barok Sanatı Karşılaştırması: Farkı Anlamak” başlıklı çalışmasında bunu, “Heykel Davut’u Goliath adındaki devi savaşta alt etmek ve taktiğini harekete geçirmek üzereyken ya da Goliath’ın alışılmış sataşmalarını bitirmesini beklerken ki halini tasvir etmektedir. Her iki durumda da heykel, bir zamanı tüketmektedir. Davut bu şekilde uzun bir süre daha kalabilir.” cümleleriyle ifade eder. Durağan ve yatay-dikey kesitlerin yer aldığı Michalengelo’nun Davut’una nazaran, Bernini’nin Davut’unda kavisli kesitlerle bir “an” taşa aktarılmış enerjik, hareketli ve dinamizmin hâkim olduğu bir eser ortaya çıkmıştır. Mittendorf Bernini’nin Davut’undaki bu durumu şu sözlerle ifade eder: “Bu yüzde anlık gayret, kararlılık ve üzerine çalışılmış bir yeteneğin bariz bir odaklanma ile ortaya koyulması ifadeleri vardır. İşin özü şu ki, bu en kısa örneklerin betimlemeleridir-hareketin anlık bir görüntüsü.” (Mittendorf)

Rönesans ile Barok arasındaki en önemli farklılıklardan biri olan ışık meselesine geldiğimizde ise Michelangelo’nun Davut’unda eserin tüm açılardan aynı ışığı aldığı gözlemlenirken Bernini’nin Davut’unda ışık efektleri ve kesintiye uğrayan konturlar dikkat çeker.

 

Kaynakça:

A. J. Mittendorf, “Rönesans – Barok Sanatı Karşılaştırması: Farkı Anlamak”, çeviren Gizem Korkmaz, Gorgon Dergisi. (https://gorgondergisi.com/ronesans-barok-sanati-karsilastirmasi-farki-anlamak/)

Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2020.

Nurhan Atasoy; Uşun Tükel, İtalya’da Rönesans, İÜ Güzel Sanatlar II Ders Notları, 2021.

 
Kaynak: Editör:
Etiketler: Michelangelo, ve, Bernini’nin, Davut’u, Çerçevesinde, Rönesans, ve, Barok, Üslubun, Farkları,
Yorumlar
Haber Yazılımı
barandergisi.net/