Parçayı “Bütün”e Takdim Etmek Bütünü Parçaya Feda Etmektir - Mevlüt Koç
Parçayı “Bütün”e Takdim Etmek Bütünü Parçaya Feda Etmektir - Mevlüt Koç
Başyücelik Nedir? Başyücelik Devleti’ne Giriş
Başyücelik Nedir? Başyücelik Devleti’ne Giriş
Varoluş Gayesi - Abdullah Kiracı
Varoluş Gayesi - Abdullah Kiracı
Öngörülemezlik-Tümlenemezlik - Mevlüt Koç
Öngörülemezlik-Tümlenemezlik - Mevlüt Koç
İslam ve İdeoloji - Kazım Albay
İslam ve İdeoloji - Kazım Albay
Hakkımızda

İlk sayısını 1 Ekim 2004 yılında veren Aylık Dergisi, “Siyaset, Kültür, Ekonomi, Toplum” altbaşlığıyla çıkıyor. İlk sayısında ABD Başkanı George Bush’un “Irak savaşı bitti” sözü verilerek, “Amerika Irak Çöllerine Gömülmek Üzere!” yorumunda bulunulmuştu.

 

11 yıl sonra gelinen nokta ise ABD’nin küresel krizle boğuştuğu ve Irak dâhil her cephede direniş ve sorunlarla karşılaştığıdır. Irak’ı iç savaşa sürükleyerek İsrail’in güvenliğini sağladılar; fakat bütün Ortadoğu bölgesinde huzursuzluk had safhada…

 

Salim Muhammed Nuri nam-ı diğer Çakal Carlos’un ilk yazılarını Aylık Dergisi’ne gönderdiğini ve daha sonra yazılarına hâlâ olduğu gibi Haftalık Baran Dergisi’nde devam ettiğini belirtelim.

 

Dosya, mülakat ve akademik çalışmalarla, hakikatin ambalajı sanat ve estetikle sizlere hitap etmeye çalışan Aylık Dergisi, Büyük Doğu-İbda fikriyatına bağlı ve onu eşya ve hadiseler içinde işlemeyi ve cemiyet yoğurucusu olmayı hedeflemektedir.

 

Geçen 18 senelik süre zarfında Aylık Dergisi kapaklarıyla ve dosyalarıyla gündemde kendisine yer bulmayı ve konuşulmayı başarmıştır.

 

Toplumumuzu uyuşturan rejimin zehrine karşılık panzehirimiz İslâm’dır. Bu da rahat koltuklarda “İslâmcılık” ile değil, “Kafa Konforumuzu Bozan” İbda Mimarı Salih Mirzabeyoğlu’nun öncü fikir aksiyonuyla olacaktır.

 

Aylık Dergisi olarak, Ehl-i Sünnet vel Cemaât çizgisinde olan herkesi bizden ve kendimizi de sizden görerek; takribî yüz senedir iğdiş edilmiş zihinlerimizi yeniden derleyip toparlayarak "Büyük İslâm İhtilâlî ve İnkılâbına" zemin hazırlama gayretiyle faaliyetlerimize devam etmeye, gündelik koşuşturmalardan ziyade ruh köklerimize dönmek için unuttuklarımızı hatırlatıcı, müsbet yaraları yeniden deşici, kanatıcı olmaya çalıyoruz.

 

Batılı efendilerine ve kendi sığ çıkarlarını temine müptela olmuşlar ile onlar gibi olmamasına mukabil nasıl olması gerektiğini bilmeyenlerin magazinleştirdiği hadiseleri, onları raksettiren fikre sarkmaya çalışarak ele alıp meselenin künhüne dair söz söyleyebilmek temel şiarımız.

 

Ayrıca en önemlisi, sizlerin ruhiyâtına tercüman olmaya çalışıyoruz... Memlekette fuhşun ve kumarın âlenîleştiği, cinnetin gündelik hâdise hâline geldiği, on kişiye bir bir kişiye on pul biçen adaletsiz sisteminin hâlen devam ettiği, İslâmcı geçinenlerin menfaat için her türlü pespayeliğe göz yumduğu, çözüm makamında bulunanların bir taraftan faydalı işler yaparken diğer taraftan bulundukları yeri şikâyet makamına çevirdiği dolayısıyla o faydalı işlerinde palyatiflikten öteye gidemediği şu zamanda;  elimizden geldiği ve dilimiz döndüğü kadar sizlerin hissiyâtına tercüman olmaya gayret ediyoruz.

 

Memleketin dört bir taraftan kuşatıldığı, insanımızın ruhsuzlaştırılmaya çalışıldığı şu demde, aksiyon bakımından Müslüman Anadolu halkının çıkarına olduğunu düşündüğümüz her fiilin yanında, Hakk ve halk düşmanlarının karşısında durmaya çalışırken İslâm’ın vaz ettiği “iyi, doğru ve güzel”e bir nebze olsun misal teşkil edebilecek yayınlar yapabiliyorsak ne mutlu bize.

 

Bugün çöküşün eşiğinde olan ve Batı'nın adına medeniyet (!) dediği bu çöplük içerisinden, "Solmaz Pörsümez Yeni" olan İslâm'ın yeniden bir güneş gibi yükseleceği günler yakındır, inşallah tez vakitte bir sancak altında buluşmak ümidiyle…

 

Bu uğurda doğrularımız rabtolmayı ahd ettiğimiz fikrimizin, yanlışlarımız ise nefsimizindir.

Haber Yazılımı
barandergisi.net/